Procedury ogólne - COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zspp.webd.pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone na terenie naszej placówki.

Czytaj więcej: Procedury ogólne - COVID-19

Podkategorie