Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Pisarzowicach z dnia 19 października 2020r.

Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Pisarzowicach z dnia 19 października 2020r.         

 do Rodziców i uczniów Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach w sprawie zdalnego nauczania

Na podstawie:

  • Rozporządzenia MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1389) oraz po uzyskaniu zgody Urzędu Gminy Kamienna Góra i pozytywnej opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kamiennej Górze

Art. 30c Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148  ze zmianami).

1.      Z dniem 20 października 2020 r. w szkole rozpoczyna się zdalne nauczanie.

  1. Nauczyciele ustalają wspólnie z Wychowawcami klas zasady komunikacji z Uczniami i Rodzicami, wykorzystując następujące narzędzia:
  1. a) e-dziennik,
  2. b) platformę DISCORD,
  3. c) Messenger dla Rodziców danego oddziału klasowego,
  4. d) materiały i funkcjonalność Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem epodręczniki.pl,
  5. e) inne.

Czytaj więcej: Informacja Dyrektora Zespołu Szkół w Pisarzowicach z dnia 19 października 2020r.

Procedury ogólne - COVID-19

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie! Drodzy Uczniowie!

      Sytuacja epidemiczna w naszym kraju sprawia, że wszyscy jesteśmy obowiązani przestrzegać zasad higieny i procedur ograniczających ryzyko zarażenia się koronawirusem.

    W trosce o naszych uczniów i pracowników, na podstawie wytycznych MEN, GIS i MZ jako Dyrektor szkoły odpowiedzialny za bezpieczeństwo naszych uczniów, wdrożyłam wiele procedur postępowania i zachowania w sytuacjach szkolnych. Wszystkie zostały umieszczone na stronie www.zspp.webd.pl. Bardzo proszę o zapoznanie się z nimi i ścisłe ich przestrzeganie.

    Rok szkolny 2020/2021 rozpoczynamy w formie stacjonarnej, co oznacza, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze w chwili obecnej będą prowadzone na terenie naszej placówki.

Czytaj więcej: Procedury ogólne - COVID-19

Podkategorie