Procedura nr 3 - Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boisko szkolne.

Załącznik nr 3

Do Zarządzenia Dyrektora 13/2020

z dnia 28 sierpnia  2020 r.

 

 

 

Procedura wyjścia grupy uczniów na plac zabaw i boisko szkolne.

 

  1. Dzieci/ wychowankowie uczestniczący w zajęciach prowadzonych przez nauczycieli, będą korzystali z placu zabaw i boisk szkolnych, przy zachowaniu zmianowości grup   i dystansu społecznego.
  2. Każdorazowo przed wyjściem na plac zabaw lub boisko sportowe, nauczyciel przypomina dzieciom umowy dotyczące bezpiecznego przebywania na świeżym powietrzu oraz zwraca uwagę na obowiązujące w szkole regulaminy i procedury.
  3. Nauczyciel na placu zabaw i boisku sportowym ogranicza aktywności uczniów sprzyjające bliskiemu kontaktowi między nimi. Gry i zabawy ruchowe proponowane przez nauczyciela muszą uwzględniać dystans społeczny 1,5 
  4. W szatni szkolnej jednocześnie może przebywać jedna grupa uczniów, a dzieci przebierają się w odpowiedniej  odległości od siebie z zachowaniem dystansu społecznego 1,5 metra.
  5. Uczniowie w szatni niezwłocznie przygotowują się do wyjścia na podwórko, nakładając ubranie wierzchnie i czekają w wyznaczonym przez nauczyciela
  6. Sprzęty i pomoce sportowe oraz wyposażenie boiska i placu zabaw są myte wodą z mydłem             i dezynfekowane po zakończonym pobycie i zajęciach grupy uczniów. Czyszczenia i dezynfekcji dokonuje pracownik obsługi szkoły. Następna grupa uczniów może przebywać na placu zabaw i boisku po zakończonych czynnościach dezynfekcji. 
  7. Plac zabaw i boisko szkolne są zamknięte dla rodziców/opiekunów prawnych/osób upoważnionych do odbioru dzieci i innych osób postronnych.
  8. Na boisku szkolnym nie może przebywać więcej niż dwie grupy uczniów.
  9. Na placu zabaw i boisku każda grupa może przebywać jedynie w wyznaczonej dla niej strefie.
Pin It