Procedura nr 5 - Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika.

Załącznik nr 5

Do Zarządzenia Dyrektora13/2020

z dnia  28 sierpnia  2020 r.

 

Procedura postępowania w razie stwierdzenia zagrożenia zarażenia wirusem Covid-19 u pracownika.

 

  1. Pracownik, który zaobserwował u siebie jeden z objawów (gorączka, kaszel, duszność), niezwłocznie nakłada strój ochronny (maska jednorazowa, rękawiczki jednorazowe, przyłbica, fartuch).
  2. Pracownik pozostaje w jednym, wyznaczonym miejscu, nie zbliża się do innych osób.
  3. Pracownik kontaktuje się z Dyrektorem, który niezwłocznie wyznacza osobę, która przejmie obowiązki pracownika.
  4. Jeśli pracownik przebywał w sali z dziećmi, to podaje im instrukcję, aby nie zbliżały się, założyły maski jednorazowe, zdezynfekowały ręce.
  5. Otwiera okno.
  6. Osoba wyznaczona przez Dyrektora przejmuje obowiązki pracownika z objawami (kaszel, duszność, gorączka).
  7. Jeśli pracownik z objawami przebywał w sali z dziećmi, to dzieci wraz z osobą wyznaczoną przez Dyrektora myją dokładnie ręce, dezynfekują, opuszczają salę, która jest dezynfekowana i dokładnie wietrzona.
  8. Pracownik z objawami powinien niezwłocznie opuścić teren placówki z zaleceniem kontaktu z lekarzem i Stacją SANEPID.
  9. Pracownik z objawami lub który podlega jednemu z kryteriów epidemiologicznych nie powinien rozpoczynać pracy.
Pin It