Procedura nr 6 - Procedura komunikacji z rodzicami uczniów i wychowanków Zespołu Szkół w Pisarzowicach.

Załącznik  nr 6

Do Zarządzenia Dyrektora nr13/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

 

Procedura komunikacji z rodzicami uczniów i wychowanków Zespołu Szkół w Pisarzowicach.

 

 

  1. Rodzice w związku z zapobieganiem COVID-19, kontaktują się z nauczycielem telefonicznie, mailowo lub bezpośrednio po wcześniejszym umówieniu się na rozmowę. W bezpośrednim kontakcie z nauczycielem rodzic ma obowiązek założyć maseczkę na usta i nos oraz zachować dystans społeczny wynoszący min. 1,5 metra.
  2. W szczególnych sytuacjach, rodzic ma prawo kontaktu z nauczycielem za jego zgodą i wiedzą na terenie szkoły, z zachowaniem zasad opisanych w punkcie 1.
  3. Przed wejściem na teren szkoły, rodzic/prawny opiekun dezynfekuje ręce płynem dezynfekcyjnym w dozowniku znajdującym przy wejściu do szkoły.
  4. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ucznia lub funkcjonowania szkoły, rodzic może kontaktować  się z nauczycielem przez dziennik Librus lub pocztę elektroniczną.
  5. W sytuacjach pilnych rodzic może kontaktować się telefonicznie z wychowawcą, dyrektorem - tel. 75 6106483, drogą mailową, poprzez dziennik Librus lub bezpośrednio po spełnieniu wymagań określonych w punktach 1,2,3.
  6. Rodzice dzieci uczęszczających do szkoły na zajęcia świetlicowe, kontaktują się w sprawach pilnych  Dyrektorem szkoły lub opiekunem świetlicy.
Pin It