Procedura nr 9 - Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.

Załącznik nr 9

Do Zarządzenia Dyrektora Nr 13/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Procedura przestrzegania zasad ochrony w czasie zajęć rewalidacyjnych i specjalistycznych.

 

  1. Uczniowie zajmują swoje miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć, nie chodzą po sali bez koniecznej potrzeby.
  2. Po zakończonych zajęciach nauczyciel przeprowadza dezynfekcję pomocy wykorzystywanych na zajęciach i wietrzy salę.
  3. Przed wyjściem z sali, uczniowie dezynfekują ręce.
Pin It