Procedura nr 10 - Procedura korzystania z biblioteki szkolnej na czas epidemii covid-19 w Zespole Szkół w Pisarzowicach.

Załącznik nr 10

Do Zarządzenia Dyrektora nr 13/2020

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

 

 

Procedura  korzystania z biblioteki szkolnej na czas epidemii covid-19 w Zespole Szkół w Pisarzowicach.

 

 

Procedura obejmuje:

 • Zapewnienie bezpiecznego dystansu czasowo-przestrzennego i środków higieny dla użytkowników Biblioteki.
 • Zapewnienie bezpiecznej obsługi użytkowników oraz maksymalne ograniczenie kontaktu.
 • Zasady postępowania ze zbiorami bibliotecznymi powracającymi do Biblioteki.

ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE:

 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni w godzinach otwarcia biblioteki (8oo-1400, 9oo-1500).
 2. W widocznym miejscu, przed wejściem, umieszczona zostaje informacja o maksymalnej liczbie odwiedzających (2 osoby), mogących jednocześnie przebywać w bibliotece szkolnej.
 3. Uczeń przed wejściem do biblioteki powinien umyć lub zdezynfekować dłonie.
 4. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz pracownika biblioteki.
 5. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego liczby osób, które mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie, tj. dwie osoby.


ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK:

 1. Uczniowie nie mogą samodzielnie poruszać się między regałami. Książki podaje bibliotekarz.
 2. Zawiesza się funkcjonowanie czytelni.
 3. Maksymalnie do biblioteki mogą wejść dwie osoby: jedna wypożyczająca, druga oczekująca (w wyznaczonej strefie). W przypadku większej liczby osób przebywających w bibliotece, powinny one oczekiwać na korytarzu w bezpiecznej odległości 1,5-2 m.
 4. Czytelnicy mogą składać zamówienia książek drogą elektroniczną przyjętą w szkole (dziennik elektroniczny).


ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK:

 1. Kwarantannie podlegają wszystkie zwracane materiały biblioteczne.
 2. Zwracane egzemplarze są poddane dwudniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
 3. Nie wymaga się osobnych pomieszczeń na kwarantannę, ponieważ wirus nie przenosi się samodzielnie.
 4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone w wyznaczone miejsce i oznaczone datą zwrotu, w celu ich dwudniowej izolacji.
 5. Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi opartymi na detergentach i alkoholu.


ZASADY POSTĘPOWANIA PRACOWNIKA BIBLIOTEKI:

 1. Pracownik biblioteki ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Bibliotekarz odbierający zwroty książek i wydający zamówione egzemplarze powinien dezynfekować blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Pracownik biblioteki powinien zadbać o bezpieczne miejsce kwarantanny dla książek
  i przechowywać je w tym miejscu 2 dni od dokonania zwrotu.
Pin It