Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych [2.09.2019 r.]

2. Zimowa przerwa świąteczna [23.12.2019 - 6.01 2020 r.]

3. Ferie zimowe [10.02.2020 - 23.02.2020 r.]

4. Wiosenna przerwa świąteczna [9.04.2020 - 14.04.2020 r.]

5. Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:

a) część humanistyczna [21.04.2020 r.] 

     - z zakresu języka polskiego

b) część matematyczno-przyrodnicza [22.04.2020 r.]  

    - z zakresu matematyki

c) język obcy nowożytny [23.04.2020 r.] 

6. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych [26.06.2020 r.]

Pin It