Jestem SMART

Jesteś SMART? SPRYTNY, MOBILNY, AKTYWNY, ROZSĄDNY, TECHNOLOGICZNIE ZAKRĘCONY?

jeśli chociaż jedno określenie pasuje do Ciebie zapraszam do kontaktu,

możesz wziąć udział w jednym z poniższych przedsięwzięć - naprawdę warto! więc .... widzimy się jutro? 

 

 I. KONKURS PLASTYCZNY DLA UCZNIÓW

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie zgłoszonych szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie przez ucznia pracy plastycznej w programie graficznym (m.in. grafiki, rysunki, zdjęcia) przedstawiającej możliwości wykorzystania urządzeń mobilnych w różnych sytuacjach – do zabawy, nauki i rozwoju.
 3. Praca plastyczna powinna być zapisana w formacie .jpg.
 4. Bezpośredniego zgłoszenia pracy do konkursu dokonuje nauczyciel, zgodnie z instrukcją wysłaną przez Organizatora.
 5. Zgłaszający pracę uczniów nauczyciel oświadcza, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na udział w konkursie oraz zgodę na publikację wysłanych prac wraz z nazwiskami uczniów m.in. na stronie www.smart.tikwedukacji.pl.
 6. Laureatów konkursu wyłania Kapituła. Pod uwagę będą brane m.in.: kreatywność, zgodność z tematyką konkursu, proedukacyjny pomysł na wykorzystywanie nowoczesnych technologii – smartfonów, tabletów i internetu, oraz walory artystyczne.

 

II. KONKURS FILMOWY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie i nauczyciele zgłoszonych szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Zadanie konkursowe może być wykonywane w grupach maksymalnie 5–osobowych. W skład grupy musi wchodzić od 1 do 4 uczniów oraz 1 nauczyciel.
 3. Zadaniem konkursowym jest stworzenie filmu edukacyjnego zachęcającego do ciekawego i bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych, komputerów i internetu.
 4. Film powinien być zapisany w formacie .mov lub MPG-4 i nie trwać dłużej niż 3 min.
 5. Zgłoszenia do konkursu dokonuje nauczyciel, zgodnie z instrukcją wysłaną przez Organizatora.
 6. Zgłaszający uczniów nauczyciel oświadcza, że posiada zgodę rodziców lub opiekunów prawnych dzieci na udział w konkursie oraz zgodę na publikację wizerunku wszystkich osób występujących w filmie.
 7. Laureatów konkursu wyłoni Kapituła, biorąc pod uwagę m.in.: kreatywność, zgodność z tematyką konkursu, proedukacyjny pomysł na wykorzystywanie nowoczesnych technologii – smartfonów, tabletów, internetu oraz walory artystyczne (zdjęcia, montaż).
 8. Oprócz nagrody Kapituły, zostanie przyznana dodatkowa Nagroda Publiczności. Zwycięzcy tej nagrody zostaną wytypowani na podstawie popularności filmów na kanale YouTube (ilość odsłon, liczba komentarzy, pozytywne oceny). Filmy zostaną opublikowane na stronie www.smart.tikwedukacji.pl.

 

KONKURS NA ZORGANIZOWANIE „DNIA Z TECHNOLOGIĄ”

 1. Konkurs jest adresowany do szkół podstawowych i gimnazjów.
 2. Zadaniem konkursowym jest zorganizowanie przez szkołę wydarzenia promującego wykorzystanie nowoczesnych technologii w szkole. Wydarzenie może mieć formę m.in.:
 • Przeprowadzenia zajęć w oparciu o nowe technologie z udziałem uczniów
 • Zorganizowania przerw lekcyjnych aktywizujących uczniów pod kątem korzystania z urządzeń mobilnych
 • Organizacji dodatkowych zajęć w oparciu o nowoczesne technologie oraz wewnętrznych konkursów
 • Apelu
 • Przedstawienia
 • Festynu
 1. Zgłoszenia do konkursu dokonuje przedstawiciel szkoły, zgodnie z instrukcją wysłaną przez Organizatora.
 2. Zgłoszenie projektu do konkursu polega na wypełnieniu ankiety, do której należy dołączyć dodatkowe materiały, takie jak np. zdjęcia, filmy czy relacje z lokalnych mediów. Materiały powinny być w formacie .jpg, .mov, .pdf, .doc lub spakowane w format .zip.
 3. Zwycięzcy zostaną wyłonieni przez Kapitułę. Pod uwagę będą brane m.in.: zaangażowanie w rozwój technologii w szkole, wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w metodykę nauczania, dbanie o promocję bezpiecznego korzystania z internetu wśród uczniów.

 

Nieprzekraczalny termin nadsyłania prac upływa z dniem 8 listopada 2016 r.

Pin It