W kręgu fantasy - konkurs literacki i plastyczny

W kręgu fantasy - konkurs literacki i plastyczny

W imieniu Gimnazjum nr 29 im. Konstytucji 3 Maja we Wrocławiu zapraszam do udziału w konkursie literackim i plastycznym pt. „W kręgu fantasy”.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
- konkurs adresowany jest do uczniów dolnośląskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych;
- nadesłane prace nie mogą być dotychczas publikowane (także w Internecie) lub nagradzane w innych konkursach;
- prace niezgodne z regulaminem oraz dostarczone do siedziby organizatora po terminie nie będą brane pod uwagę;
- konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach (można wziąć udział w obu lub w jednej): praca literacka i praca plastyczna.

Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową

Więcej informacji

Pin It