Andrzejki u Słoneczek

andrzejki słoneczka

Już od najmłodszych lat nasze Słoneczka mają okazję do zapoznawania się i rozwijania zainteresowań tradycjami, obrzędowością i zwyczajami ludowymi. Wspólne zabawy andrzejkowe stały się świetną okazją do wywołania wielu uśmiechów i pozytywnych przeżyć. Słoneczka miały okazję poczarować razem z Czarownicą,  usiąść na miotle, wywróżyć sobie przyszłe zawody, poznać swoje ukryte zdolności i upodobania. Oczywiście nie zabrakło tradycyjnego lania wosku przez klucz! Dzień andrzejkowych wróżb był naprawdę udany!

Pin It