Plan pracy w domu w dniach 1 – 5 czerwca.

PONIEDZIAŁEK: MÓJ DZIEŃ DZIECKA

- zaznajomienie dzieci ze sposobami obchodzenia Dnia Dziecka w innych krajach

Proponuję;

Najlepiej spędzić ten piękny dzień tak, aby wszystkie dzieci w domu były szczęśliwe.

Co Je cieszy - Państwo wiecie najlepiej.

Życzę więc dnia pełnego niespodzianek i radości.

1.Dodatkowo można też powiedzieć dziecku skąd się wzięło to święto:

Dzień Dziecka liczy przeszło pół wieku. Został on ustanowiony w celu upowszechnienia ideałów i celów związanych z prawami dziecka zawartymi w Karcie Narodów Zjednoczonych. Powstał w 1954 roku z inicjatywy ONZ i obchodzony jest od 1955 roku w wielu krajach na świecie, różnie i w różnych dniach, np.;

 

–– Polska: 1 czerwca – bardzo często lekcje i zajęcia są odwołane, w placówkach organizuje się pikniki i festyny, dzieci dostają drobne prezenty i łakocie. Odbywa się też Sejm Dzieci i Młodzieży, który składa się, tak jak Sejm RP, z 460 posłów.

–– Turcja: 23 kwietnia – Dzień Dziecka przypada tu tego samego dnia co Święto Niepodległości. W tym dniu dzieci odbywają wycieczki do tureckiego parlamentu,

–– Francja i Włochy: 6 stycznia – święto rodzinne, wspólna kolacja z rodziną, spożywanie ciasta z wróżbą. Dzieci otrzymują koronę króla i królowej,

–– Meksyk: 30 kwietnia – Dzień Małych Mułów obchodzony podczas Bożego Ciała. Dzieci biorą udział w procesji, w festynach, rozbijają piniatę – kulę wypełnioną słodyczami i zabawkami.

dzieci

WTOREK: WSZYSTKIE DZIECI NASZE SĄ

- uwrażliwienie na innych; doskonalenie umiejętności szukania różnic i podobieństw; doskonalenie umiejętności wypowiadania się na własny temat

Proponuję;

1.Książka, 27b „Co podobne a co różne?” – rozmowa na temat podobieństw i różnic pomiędzy dziećmi na świecie, należy zwrócić uwagę na wygląd i upodobania. Dziecko może też opowiedzieć, do którego dziecka z obrazków jest na podobne a od którego najbardziej się różni. Można też szukać podobieństw i różnic w rodzinie.

 1. Praca z KP4.25 – łączenie postaci w pary, doskonalenie percepcji wzrokowej i zdolności grafomotorycznych.
 2. „Inni, a jednak tacy sami” – eksperyment z jajkami. Można przygotować kurze jajka o różnych kolorach skorupki. Pytamy dziecko: Co kryje się w jajku? Czy mimo różnego wyglądu zewnętrznego w środku jajka są podobne?

Następnie wspólnie  rozbijamy jajka – dziecko odkrywa, że każde w środku ma to samo: białko i żółtko. Odnosimy to do wyglądu zewnętrznego ludzi – mimo różnic w wyglądzie wszystkie dzieci są podobne.

 1. „Stemplowane serce” – wspólna praca plastyczna. Na kartce papieru rysujemy kontur serca a dziecko lub wszystkie dzieci w domu wypełniają jego powierzchnię paluszkowymi stemplami w różnych kolorach. Każdy stempel to dziecko, które mimo różnicy w wyglądzie tak samo potrzebuje miłości i troski.
 2. Można też posłuchać piosenki Majki Jeżowskiej „Bo wszystkie dzieci nasze są” YouTube

 

ŚRODA: JESTEŚMY DZIEĆMI

-  doskonalenie umiejętności wypowiadania się; samopoznanie

Proponuję:

1.”Autoportret” – dziecko przegląda się w lustrze, opowiada o swoim wyglądzie. Następnie rysuje lub maluje siebie.

 1. Książka, s. 26a, 26b; uzupełnianie karty informacyjnej o sobie.
 2. Można zrobić z dzieckiem rodzinny kalendarz, w którym zapisać daty urodzenia wszystkich domowników oraz inne daty ważne dla całej rodziny. Taki kalendarz ozdobić, oprawić i powiesić na ścianie. Przy okazji dziecko przypomni sobie liczby, nazwy miesięcy. Zachęcam do takiej wspólnej rodzinnej pracy obojętnie jaką techniką, może być mieszana (collage) – rysowanie, wycinanie.

 

CZWARTEK: DZIECI Z ROŻNYCH STRON ŚWIATA

- poszerzanie wiedzy na temat dzieci z różnych stron świata; doskonalenie umiejętności poruszania się po mapie

Proponuję;

 1. „Dzieci świata” rozmowa na temat wiersza Wincentego Fabera

W Afryce w szkole na lekcji

Śmiała się dzieci gromada,

Gdy im mówił malutki Gwinejczyk,

Że gdzieś na świecie śnieg pada.

A jego rówieśnik Eskimos,

Ten w szkole w chłodnej Grenlandii,

Nie uwierzył, że są na świecie

Gorące pustynie i palmy.

Afryki, ani Grenlandii

My także jak dotąd nie znamy,

A jednak wierzymy w lodowce,

W gorące pustynie, w banany.

I dzieciom z całego świata,

chcemy ręce uścisnąć mocno

i wierzymy, że dzielni z nich ludzie,

jak i z nas samych wyrosną.

Można zapytać; Z jakich stron świata pochodziły dzieci z wiersza? Potem spróbować odszukać na mapie te miejsca. Z czego śmiały się afrykańskie dzieci? W co nie uwierzyli Eskimosi? Co łączy wszystkie dzieci na świecie?

 1. Można też nauczyć dziecko na pamięć krótki wiersz;

Mamy różny kolor skóry i inne zwyczaje,

Lecz w zabawie ta odmienność nieważną się staje.

Ty masz piegi, on ma loki, ja mam skośne oczy.

Gdy mnie poznasz, sam dostrzeżesz, jak wiele nas łączy.

 1. „Różnimy się” – rozmowa o różnicach z jakimi dziecko spotyka się na co dzień; bogatych i biednych, pełnosprawnych i z widoczną niepełnosprawnością, bawiących się różnymi zabawkami. Czy to dobrze, że się od siebie różnimy? Co mogą nam dawać różnice, czego dzięki nim możemy się od siebie nauczyć? W czym jesteśmy do siebie podobni?

 

PIĄTEK: PRAWA DZIECKA

- zaznajomienie dzieci z ich prawami; kształtowanie poczucia własnej wartości

Proponuję;

1.Porozmawiać  z dzieckiem na temat obrazków ilustrujących prawa dziecka oraz co mogą i powinny zrobić gdy czują się zagrożone.

plakat prawa dziecka

 1. „Dokończ zdanie” – rzucamy do siebie piłkę lub maskotkę pluszową mówiąc Mam prawo do.…, Nie mam prawa do.…- dziecko lub pozostali członkowie rodziny odpowiadają kończąc zdanie i rzucają do innej osoby. Warto wymyślać sytuacje humorystyczne.
 2. Zagrać z dzieckiem w grę, którą zaproponuje.
Pin It