Propozycje do pracy w domu w dniach od 8 do 10 czerwca.

PONIEDZIAŁEK: Z WIZYTĄ W ZOO

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat zwierząt żyjących w zoo; rozbudowywanie słownika;

Proponuję:

1.Posłuchać piosenkę „Idziemy do zoo” – Dziecięce przeboje YouTube
2.Księga zabaw z obrazkami, s.72, 73; porozmawiać na temat ilustracji, próbować czytać nazwy zwierząt, opowiedzieć dzieciom skąd te zwierzęta przyjechały do ogrodu.
3.Książka s. 29a,b - dopasowanie zwierząt do środowisk ich życia.
4.„Żyrafy” – praca plastyczna. Tworzenie cętkowanych żyraf. Trzeba zwinąć żółtą kartkę (najlepiej z bloku technicznego) w rulonik i skleić ją tak, by stworzyła stożek. Na czubku dokleić narysowaną wcześniej głowę żyrafy. Stożek ozdabić cętkami wydzieranymi z brązowego papieru lub stemplami (palcami maczanymi w brązowej farbie).

Ciekawostki na temat żyrafy: największe zwierzę lądowe, długa szyja umożliwia jej zrywanie pożywienia z wysokich gałęzi, ma taką samą liczbę kręgów szyjnych jak inne ssaki (tylko są one dłuższe), umaszczenie żyrafy to kamuflaż na sawannie, zagrożeniem dla żyraf są lwy.

5.Książka s. 30a,b – rozwijanie orientacji na płaszczyźnie, rozpoznawanie zwierząt po fragmencie ciała.

 WTOREK: POLSKIE ZWIERZĘTA

- poszerzanie wiedzy dzieci na temat polskich parków narodowych i ich mieszkańców; doskonalenie umiejętności czytania symboli

Proponuję:

  1. „Zwierzęta wokół nas” – rozmowa z dzieckiem na temat zwierząt jakie można spotkać w Polsce, w różnych środowiskach, w lesie, na łące, w zagrodzie wiejskiej, …
  2. 2. „Parki narodowe” – można obejrzeć filmy dla dzieci „Polskie parki narodowe” YouTube; porozmawiać z dzieckiem na temat polskich parków narodowych i zwierząt znajdujących się pod ochroną, zapytać o skojarzenia ze słowem „park”: Czym jest park? Czy byliście w jakimś parku? Po co tworzy się parki narodowe? Jakie zwierzęta w Polsce są pod ochroną? Dlaczego?
  3. Książka s. 31a, – łączenie liniami symboli parków narodowych ze zdjęciami zwierząt pokazanych na tych symbolach, doskonalenie zdolności grafomotorycznych i koordynacji wzrokowo-ruchowej, poszerzanie wiedzy ogólnej.
  4. „Żubr” – odnalezienie Białowieży na mapie, poznanie ciekawostek na temat żubra; żyje w puszczy, jest największym dziko żyjącym ssakiem w Europie.
  5. Książka s. 31b – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, poszerzanie wiedzy przyrodniczej.

 

ŚRODA: ZWIERZĘTA AKTYWNE NOCĄ

-  poszerzanie wiedzy na temat zwierząt aktywnych w dzień i w nocy; poszerzanie wiedzy na temat nietoperzy

Proponuję:

1.„Zwierzęta aktywne nocą” – Co to znaczy – zwierzęta nocne? Czy wszystkie zwierzęta są aktywne nocą? Jakie są aktywne nocą? Czym charakteryzują się te zwierzęta? (mają duże oczy, żeby wychwytywać dużą ilość światła, duże uszy – zjawisko echolokacji, bardzo dobrze rozwinięty zmysł węchu).
2.Książka s. 32b – nazywanie zwierząt na zdjęciach, wskazywanie zwierząt nocnych.

nietoperz1

3.„Nietoperz” – prosimy dziecko o narysowanie na kartce nietoperza. Następnie dziecko porównuje swój rysunek ze zdjęciem ilustrującym nietoperza, szuka podobieństw i różnic między rysunkami a rzeczywistym wyglądem.

Możemy też poszukać w książce albo w Internecie ciekawostek na temat tych zwierząt; echolokacja – nietoperz wysyła dźwięk, który odbija się od przeszkody i trafia do jego uszu. Na tej podstawie zwierzę może oceniać położenie przedmiotów).

4.Zachęcam do korzystania z różnych książek o zwierzętach. Często takie książki wyzwalają w dziecku motywację do samodzielnego czytania, kształtują umiejętność opisywania, klasyfikowania, porównywania.

Serdecznie pozdrawiam i życzę ciekawych odkryć przyrodniczych.

Pin It