Ogłoszenie - zapisy do przedszkola 2020/2021.

O G Ł O S Z E N I E 

Dyrektor Zespołu Szkół w Pisarzowicach informuje,
iż zapisy do przedszkola i oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021

dla dzieci w wieku od 3-6 lat odbędą się w terminie
od 02 marca 2020r. do 13 marca 2020r.
Wnioski należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół w Pisarzowicach w godzinach : 7.30 – 15.30
Wnioski będą dostępne w sekretariacie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły pod adresem:
www.zspp.webd.pl w zakładce Dokumenty szkolne.
Podczas składania wymaganych dokumentów proszę o posiadanie dokumentu poświadczającego prawdziwość danych osobowych dziecka – akt urodzenia, dowód tymczasowy.

Regulamin zapisów dzieci do Przedszkola i oddziału przedszkolnego przy Zespole Szkół w Pisarzowicach na rok szkolny 2020/2021

 

Pin It