U Sówek znowu dużo się działo.

rakieta 2

W ostatnich dwóch tygodniach w grupie Sówek dużo się działo. Dzieci omawiały tematy związane z Dniem Dziecka. Mówiliśmy o prawach, obowiązkach i marzeniach. Dzieci poznały również kolegów i koleżanki z innych krajów. W kolejnym tygodniu rozmawialiśmy o wynalazkach. Sówki zapoznały się z wyglądem pierwszych rowerów i śmiesznych samochodów. Konstruowali również rakiety z figur geometrycznych.

 

 

Pin It