Propozycje do pracy w domu na okres 4.05-8.05

Drodzy Rodzice!

Mamy za sobą początek maja, który rozpoczął się od obchodów świąt narodowych.

W tym tygodniu zadbamy, aby przedszkolaki dowiedziały się jakie są polskie symbole narodowe, poznały znaczenie słowa PATRIOTA , słuchały hymnu polskiego, zrobiły flagę Polski oraz poznały godło naszego kraju. Bardzo ważnym będzie wyrabianie u naszych małych obywateli szacunku do symboli narodowych. Będziemy mówić o tym co oznacza pojęcie „mała ojczyzna” . Wspomnimy również o naszej stolicy – Warszawie, zapoznamy się z legendą „Wars i Sawa”  oraz mapą Polski.

flaga

 

Temat tygodnia : Polska to mój dom

Poniedziałek : Dlaczego trzeba szanować flagę?

Nauka wiersza Władysława  Bełzy „ Katechizm polskiego dziecka”.

Rozmowa kierowana na temat „ Kocham miejsce , w którym mieszkam”, zapoznanie
z elementami małej ojczyzny- miejsca zamieszkania dziecka.

Zapoznanie z opowiadaniem „Kotylion”. Próby szukania odpowiedzi na pytanie „Dlaczego trzeba szanować flagę?”

Praca plastyczna „Flaga narodowa”.

Wtorek:   Jak powstała Warszawa?

Jak powstała Warszawa? – formułowanie odpowiedzi na pytanie na podstawie legendy „Wars i Sawa” Prezentacja herbu Warszawy- kształtowanie postaw patriotycznych

„Warszawska Syrenka” – wykonanie pomnika z plasteliny.

Środa: Wyruszamy w wycieczkę po Polsce

Zabawa dydaktyczna „Kolory na mapie”- rozmowa na temat tego co przedstawia mapa. Zwrócenie uwagi na kolory zaznaczenia rzek (niebieski) , nizin( zielony), , góry (pomarańczowy i brązowy) , Morze Bałtyckie (niebieski), zaznaczenie miejsca zamieszkania na mapie Polski.

„Tu mi się podoba”- malowanie farbami krajobrazu Polski.

Czwartek: Wiem, gdzie Wisła jest na mapie”

Praca z mapą Polski. Zaznaczenie Wisły na mapie od źródła do ujścia.

„Budujemy mosty”- słuchanie wiersza Zofii Bronikowskiej i konstruowanie z klocków. Próby szukania odpowiedzi na pytanie „Dlaczego ludzie budują mosty?”

Eksperyment „Czy wodę z rzeki można pić?”

Piątek: Jestem Patriotą

Mazurek Dąbrowskiego - nauka pierwszej zwrotki hymnu.

Zabawa z piosenką „Jedzie pociąg z daleka” .

Zajęcia o emocjach – duma z bycia Polakiem. „To moja Polska” – słuchanie wiersza i rozmowa na jego temat.

„Za co kocham Polskę?” – praca plastyczna, wykonanie obrazu techniką patchworku przez wszystkich członków rodziny.

„Polscy żołnierze” – ćwiczenie ruchowe.

Pin It