Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca: p. Marcelina Niezgoda

Z-ca przewodniczącej: p. Małgorzata Krzyżak

Skarbnik: p. Paulina Trela

Sekretarz: p. Edyta Wojciechowska

 Wysokość składek w roku 2019/2020
- 30 zł. jesli jest jedno dziecko
- 40 zł. jeśli do szkoły chodzi rodzeństwo
 
Młodsze dzieci wpłacają wychowawcom, a starsi uczniowie u Pani w sekretariacie. 
 
 
 
Pin It