Junior Sport

juniorsportOd 1.09.2016 realizowany jest w naszej szkole program Junior Sport dla uczniów klas IV-VI. Zajęcia sportowe odbywają się trzy razy w tygodniu. Jest to kontynuacja programu, który rozpoczął się w marcu 2016r. Zajęcia prowadzone przez p. Bartłomiej Łukasika cieszą się dużym zainteresowaniem chłopców i dziewcząt,  którzy mogą rozwijać swoje zainteresowania sportowe i aktywnie spędzać czas.  Dzieci bardzo chętnie rozwijają swoje  umiejętności z zakresu zespołowych gier sportowych, lekkiej atletyki, a także tenisa stołowego i badmintona. Taka forma wspierania rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzi do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia oraz związanej z nią jakości życia. Duża liczba dzieci uczestnicząca  zajęciach ruchowych pozwala na lepszą identyfikację i rozwijanie talentów sportowych. Najważniejsze jednak są zawsze uśmiechnięte buzie zarówno przed jak i w trakcie prowadzonych zajęć.

Pin It